През далечната 1882г. отваря врати първото светско училище в с.Мененкьово

Първоначално ОУ "Отец Паисий" се е състояло от две отредени учебни стаи с пръв учител Димитър Иванов

ОУ Отец Паисий

През 1904г.започва обсъждане за построяване на ново училище. През 1910г.се обявява процедура за търг с тайна конкуренция за предприемач,който да построи новата сграда.През 1911г. училището вече се е помещавало в новопостроена сграда,която се е състояла от две учебни стаи първоначално ,а за кратко време са построени още две учебни стаи.Започнато е постоянно обновяване и разширяване на сградата на новото училище.През 1922г. се открива непълна народна смесена прогимназия с директор-Богомил Николов , родом от гр.Лом и е бил завършил педагогическо училище. През 1958г.започва пристрояване на училището. Директор тогава е Стоян Боюклийски.През същата година са сформирани и първите кръжоци по: “физика“,“естествена среда“ ,“сръчни ръце“ и „секция по лека атлетика“, с ръководители-Иванка Стоева, Мария Текева и Йордан Дургов.През учебната 1960/1961 г. се въвежда осмокласно образование в училището.През следващата година е открита и детска градина- с учител Гена Пиронкова. През 1967/1968г. е направена надстройка на училищната сграда и тогава директор е била-Величка Александрова. Изградени са три учебни стаи още, работилница и физкултурен салон.Новата постройка е открита тържествено на 13 септември 1970г. През 1981г. е направена нова пристройка и на първи етаж е построена столова и разливочна за хранене на учениците ,а на втори етаж-кабинет по химия и биология. През тази година се оформя в окончателен архитектурен вид самото училище.Директор на училището тогава е Мария Колева.

Event

Днес ОУ“Отец Паисий“ продължава да осигурява основно образование на учениците от I-ви до VII клас с функционираненето на два етапа на обучение:начален –за учениците от I-ви до IVклас.Базата постоянно се подобрява и модернизира.През 2013г. са изградени и кътове за отдих по проект към ПУДООС за чиста околна среда. Директор тогава е Мариана Йорданова .


Event

От 17.07.2014г. директор на училището е Бисер Паров. През м.август, 2014г.е направен цялостен капиталов ремонт на покрива и са обзаведени стаите с нова мебелировка-чинове ,маси и бюра. През 2015г. е изгравена и парна инсталация,както и са подменени частично прозорците на първия етаж. През 2016г. е построена и спортна площадка с изкуствена трева в двора на училището. През 2018г.е оборудвана и отделна стая за занимания по интереси- за учениците от целодневна организация на учебния ден чрез спечелен и реализиран проект-„ За подобряване на ЦОУД“ по НП-„Осигуряване на съвременна образователна среда“. През 2019г.по спечелен и реализиран проект за осигуряване на ученически шкафчета за олекотяване на раниците. През 2019г. е подменена цялостно дограмата и е направено саниране на сградата. През 2021 г. е модернизиран компютърния кабинет – с нови компютри, интерактивен дисплей ,мултимедия и копирна техника.